Cocktail party

Tid och plats

10:e maj kl. 18 på Kristinedalsvägen 35B i Nacka.

Anmälan

Senast 3:e maj till bibs@bibsfood.se eller 0708 105172.

… och damerna får inte glömma cocktailhatten!

Välkomna!